Profiel                                                                               betrokken, aandachtig, intuïtief          

Wat is mijn achtergrond?

 

Ik kom uit een groot gezin, mijn vader was leraar en mijn moeder was huisvrouw met veel kwaliteiten.

Van beiden heb ik belangstelling voor de wereld om mij heen meegekregen en een bijna niet te stillen

honger naar kennis over hoe de wereld met haar bewoners in elkaar zit en wat daarin veranderd en

verbeterd zou kunnen worden en hoe dat dan zou kunnen.

 

Dit heeft er toe geleid dat ik na de Pedagogische Academie in Leeuwarden, Pedagogische en

Andragogische wetenschappen (bijvakken klinische psychologie en politicologie) in Groningen ben

gaan studeren. Ik leer hoe belangrijk de omgeving is bij het opgroeien, leven en werken van mensen.

Daarnaast ontdek ik hoe mensen zelf invloed op deze omgeving kunnen uitoefenen. In deze tijd ben ik

naast mijn studie en studentassistentschappen actief in de onderwijswinkel, wereldwinkelbeweging

en het opbouwwerk.

 

Na mijn afstuderen krijg ik een baan als organisatiedeskundige (democratisering en multidisciplinaire samen-

werking) bij een psychiatrische instelling. Ik coach en train hulpverleners en leidinggevenden. 

 

In een volgende werkkring begeleid ik veranderingsprocessen. Ik train en adviseer medezeggenschapsorganen in

diverse branches en ik geef training aan maatschappelijke groeperingen.  

 

Als stafdocent werk ik vervolgens in het Post-HBO onderwijs. Ik verzorg lessen management en organisatie,

HRM, communicatieve vaardigheden, geef supervisie en begeleid intervisie.

 

In 1995 start ik ‘Bureau Aricia’ en werk ik op het snijvlak van mens en organisatie; van ziekte en gezondheid.

Ik begeleid mensen die burn-out zijn. Ik werk in diverse organisaties als organisatiedeskundige en projectleider

(projecten o.a. ziekteverzuim, kwaliteit, rehabilitatie, traumaopvang, communicatie).

Daarnaast ben ik trainer, coach en therapeut.

 

Vanaf 2003 werk ik meer en meer vanuit systemisch perspectief. Ik ontwikkel deze methodiek in de praktijk en geef op geheel eigen wijze invulling aan het systemisch werken.

 

Mijn workshops, coaching en therapie vinden een krachtige basis in het systemisch gedachtengoed. Ik ben oa geïnspireerd door Bert Hellinger, Daan van Kampenhout, Franz Ruppert.

inspiratiebronnen zijn ook: Peter Levine (‘De tijger ontwaakt’; ‘Trauma en geheugen’) en Jeanne Roeland: (‘Hersteld’).