Inhoud

We onderzoeken samen wat de kern van je vraag is. We stellen vast waar het werkelijk om gaat. Een verdiepende vraag hierbij kan zijn: “wat is jouw verlangen op dit moment?”

Door het stellen van deze vraag en het ontdekken van het antwoord daarop, wordt het verwerkingsproces in feite al in gang gezet. We bepalen welke elementen essentieel zijn in ‘het veld’ van de opstelling. Ik kies er voor om elementen (zoals bijv. vloerankers of symbolen) in het levenswiel te plaatsen (zie foto hierboven), en wel wanneer het versterkend en verhelderend werkt naar de opstelling.

Het levenswiel kan verankering bieden aan de opstelling. En kan de uitkomst bevestigen. Vervolgens representeer ik deze elementen. De systeeminformatie komt vrij. Patronen in jezelf of / en patronen die te maken hebben met je achtergrond worden ontdekt, verrassende en soms ook verwarrende inzichten komen vrij. Veelal dragen deze inzichten bij: aan het achter je (kunnen) laten, aan herstel en aan je persoonlijke welbevinden.

                                            Systemisch werken nu

Er is verdieping in het werk gekomen, daarbij valt te denken aan:

Opstellingen over ‘het verlangen’ blijken van grote betekenis te zijn om tot de

kern te komen.

Opstellingen over thema’s die te maken hebben met autonomie en hechting in

de (vroege) kindertijd.

                                            Praktisch

De sessie duurt in de regel 1,5  - 2,5 uur.

Het is belangrijk om na de sessie de tijd te nemen voor de nawerking en landing.

 

       Systeemopstellingen                                     in contact met jezelf, bewust zijn, in balans

          

     

      Als je verlangt naar verdieping, inzicht,

      hulpbronnen en /  of oplossingsrichtingen;

      dan kunnen systeemopstellingen 

      helderheid  verschaffen.

      Een thema kan te maken hebben met:

      -     je familieachtergrond

      -     je opvoeding

      -     persoonlijk welbevinden

      -     rouwverwerking

      -     werk / loopbaan

      -     natuur / omgeving