Systeemopstellingen

          

           Als je verlangt naar verdieping, inzicht, hulpbronnen en/of

           Oplossingsrichtingen, dan kunnen systeemopstellingen helderheid verschaffen.

           Een thema kan te maken hebben met:

           -          je familieachtergrond

           -          je opvoeding

           -          persoonlijk welbevinden

           -          natuur / omgeving

           -          werk / loopbaan

           -          bedrijf / organisatie   

 

                                                                             Door samen te onderzoeken wat de kern van de vraag is; vast te stellen waar het werkelijk om gaat;

                                                                             te bepalen welke elementen essentieel zijn; wordt het verwerkingsproces in werking gezet. De        

                                                                             elementen (zoals bijv. vloerankers of symbolen) plaats ik in het levens- of medicijnwiel. Vervolgens            

                                                                             representeer ik deze in een krachtig veld. De systeeminformatie komt vrij en spreek en druk ik uit.

                                                                             Patronen worden ontdekt, verrassende, maar soms ook verwarrende inzichten komen vrij, her-stel en

                                                                             heling wordt mogelijk.

 

                                    Systemisch werken nu

                                   Er is verdieping in het werk gekomen. Het wordt meer en meer duidelijk wat de opgaven van de

                                   voorouders waren, maar ook welke lasten door de huidige generaties gedragen worden en

                                   teruggegeven kunnen worden aan de voorouders.

                                

                                                                               Praktisch

                                                                               De sessie duurt in de regel 1,5  - 2,5 uur.   

       Systeemopstellingen                                     in contact met jezelf, in verbinding, bewust zijn