Workshops systeemopstellingen Groningen      inspiratie, verbondenheid, bewust zijn

Workshops systeemopstellingen

Als je verlangt naar verdieping, verheldering, inzicht of oplossingsrichtingen met betrekking tot een bepaald thema dan kan een workshop systeemopstellingen veel betekenis voor je hebben. In de  workshops worden vraagstukken van deelnemers opgesteld die te maken kunnen hebben met  familieachtergrond; persoonlijk welbevinden; opvoeding; natuur/omgeving; bedrijf / organisatie. Ook wanneer je niet zelf een vraag inbrengt of als je vraag niet wordt opgesteld, kan de bijeenkomst zinvol voor je zijn. Door voor een ander te werken kun jij als representant of als toeschouwer (je schouwt mee), patronen ontdekken en inzichten voor jezelf verkrijgen. Daarnaast is het bijzonder mooi in de opstelling voor een ander, iets of iemand te representeren en zo betekenisvol voor de ander te zijn.

Als je voor de eerste keer aanwezig bent, kun je kennismaken met deze  manier van werken en kun je representant zijn in de opstelling van een ander. Ben je vaker van de partij, dan kun je bij je aanmelding aangeven dat je een vraag wilt inbrengen. Er kunnen maximaal drie thema’s uitgewerkt worden per workshop.   

Het zijn warme, effectieve bijeenkomsten. Je wordt aangeraakt, gezien en gewaardeerd. Er gebeuren wondermooie dingen. Je keert in de regel met nieuwe energie, inzichten en perspectieven huiswaarts.

 

Data en thema’s workshops

 

Vrijdagmiddag 13 januari van 13.00 - 16.00 uur

Wat is je verlangen voor 2023? Wat is het komende jaar voor jou van essentieel belang?  Wat kan jouw specifieke  inspiratiebron zijn?

Vragen zouden kunnen zijn:

Wat geeft mij het komende jaar ruimte en richting?

Licht en lucht?

Balans in de wisselwerking werk en privé?

Plichten en rechten?

Begeleiding José en Gerrie

Bijdrage € 35,-

 

Woensdagavond 1 februari van 19.30 uur - 22.30 uur

Wat in deze fase van mijn leven is voedend voor mij

in het contact met mijn ziel?

Voeding kan te maken hebben met voedsel,

verbinding, spiritualiteit, natuur, liefde en genegenheid.

Begeleiding Gerrie

Bijdrage € 35,- p.p.

 

Zondag 19 februari van 10.00 - 16.30 uur

Hoe zorg ik goed voor mezelf

Om er voor anderen te kunnen zijn, Heb ik eerst

aandacht te besteden aan mijzelf, wat heb ik nodig?

Wat ontbeer ik?  Vanuit mijn context, mijn systeem?

Welke verbindingen zijn onderbroken?

Door hier aandacht voor te hebben, komt er ruimte en richting

om de context/ het systeem van die ander in ogenschouw

te nemen en te doorgronden.

Je ziet de ander werkelijk en wezenlijk in al zijn verschijningen.

zonder oordeel, zonder vooringenomenheid, totaal, geheel. Heilzaam!

Begeleiding door Gerrie en José

Bijdrage € 85,- p.p.

 

 

 

Voor alle workshops geldt een maximum aantal deelnemers van 7 personen.

Plaats workshops: Bureau Aricia, Dorpsstraat 1, 9832 PB Den Horn

Voor opgave: stuur een mailtje naar aricia@hetnet.nl