(Systemische) Coaching – Therapie                                handvatten om verder te kunnen

Basisfilosofie

- jouw context, systeem, achtergrond ‘kleurt’ en bepaalt de begeleiding;

- jouw mogelijkheden en kwaliteiten zijn uitgangspunt;

- jouw verlangen staat centraal, wat je persoonlijke verlangen

  inhoudt, moet vaak eerst (her)ontdekt worden;

- je wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en resultaten;

- er wordt onderzocht welke belemmeringen je tegen kunt komen en welke hulpbronnen je kunt gebruiken;

- je wordt begeleid en ondersteund zodanig dat je je obstakels kunt overwinnen en je doelen bereiken.

 

 

Methoden coaching en therapie

 

Systeemgericht werken

Met behulp van systemisch onderzoek krijg je meer inzicht in de dynamiek (van het ontstaan) van jouw belemmeringen, levens- en werkproblemen, trauma’s, ziektebeelden. Door  systemisch werk boor je hulpbronnen aan en krijg je oplossingsrichtingen aangeboden. Systeemgericht werken is werken op zielsniveau. Deze manier van werken grijpt diep in. (Bron: Franz Ruppert)

NLP

Neuro Linguďstisch Programmeren helpt duidelijke doelen stellen. We onderzoeken wat belemmerend werkt naar het bereiken van doelen. We werken aan het opheffen van blokkades zoals angst, negatieve overtuigingen of negatief

zelfbeeld (ik ben dom, ik ben waardeloos).

We bepalen en installeren persoonlijke hulpbronnen en maken daarbij gebruik van de methodiek van zelfcompassie.

Zelfcompassie en energiewerk

Je wordt je bewust van de wijze waarop je jezelf bekritiseert, jouw patronen in relatie tot (dierbare) anderen. Je merkt hoe lichaamsbewustzijn belangrijk is. Je leert omgaan met zelfkritiek en dit omzetten naar compassie met jezelf.

Meditatie, geleide fantasie, Reiki (het vinden van innerlijke rust) en aarding geven daaraan richting en invulling.

 

 

 

Feedback van een cliënt

 

“Als eerste luistert Gerrie intensief naar het vraagpunt of probleem. Bijvoorbeeld er is een conflict in een werksituatie of in de relatie met een persoon. Zij zoekt samen met je naar hoofdpunten waarop een (systeem)opstelling wordt uitgewerkt. Zelf kies je voorwerpen uit, die delen van het probleem vertegenwoordigen. Deze voorwerpen kunnen personen, organisaties, gevoelens of positieve krachten, zoals ‘hoop’ vertegenwoordigen. Je plaatst deze voorwerpen zodanig ten opzichte van elkaar, dat het voor jou juist aanvoelt. In de opstelling krijgt Gerrie systeeminformatie door. Zij vraagt naar je reactie op de informatie die zij doorkrijgt.

Mijn ervaring is dat er sterke gevoelens tijdens de opstelling naar boven komen en dit ook altijd nieuwe inzichten met zich meebrengt vanuit ongekende psychische of spirituele lagen.

Na de opstelling worden de belangrijkste (leer)punten / inzichten uit de opstelling genoemd. Er wordt een lijn uitgezet hoe de uitkomsten toe te passen in  de dagelijkse praktijk.”

 

“Bij Gerrie ervaar ik steeds dat haar kracht ligt in het je in diepe lagen brengen van jezelf. Hierdoor komt een  uitzuiverende werking op gang waardoor problemen /vraagpunten ook echt opgelost worden. Zij heeft het vermogen om werkelijk te luisteren en van hieruit je vragen op een duidelijke manier in een opstelling neer te zetten. Ook is hierin plaats voor speelsheid en humor. Ik heb ervaren dat ik door de sessies handvatten kreeg om daadwerkelijk verder mee te kunnen in de dagelijkse praktijk.”