(Systemische) Coaching – Therapie                                handvatten om verder te kunnen

 

Basisfilosofie

- jouw context, systeem, achtergrond ‘kleurt’ en bepaalt de begeleiding;

- jouw mogelijkheden en kwaliteiten zijn uitgangspunt;

- jouw verlangen staat centraal, we ontdekken wat je persoonlijke verlangen is;

- je wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en resultaten;

- er wordt onderzocht welke belemmeringen je tegen kunt komen en welke hulpbronnen je kunt gebruiken;

- je wordt begeleid en ondersteund zodanig dat je je obstakels kunt overwinnen en je doelen bereiken.

 

Methoden coaching en therapie

Systeemgericht werken

Met behulp van systemisch onderzoek krijg je meer inzicht in de dynamiek (van het ontstaan) van jouw belemmeringen, levens- en werkproblemen en mogelijke trauma’s.

Persoonlijke hulpbronnen kunnen aangeboord worden, oplossingsrichtingen gevonden.

Systeemgericht werken is werken op zielsniveau. Deze manier van werken grijpt diep in.

Neuro Linguďstisch Programmeren

We onderzoeken wat belemmerend werkt naar het bereiken van doelen. We werken aan het opheffen van blokkades zoals angst, negatieve overtuigingen of negatief zelfbeeld. We bepalen en werken aan het je eigen maken van persoonlijke hulpbronnen.

Zelfcompassie en energiewerk

Je wordt je bewust van de wijze waarop je jezelf bekritiseert, jouw patronen in relatie tot (dierbare) anderen. Je merkt hoe lichaamsbewustzijn belangrijk is. Je leert omgaan met zelfkritiek en dit omzetten naar compassie met jezelf.

Meditatie, geleide fantasie, mindfulness (het vinden van innerlijke rust) en aarding geven daaraan mede richting en invulling.